Opas marjojen tunneliviljelyyn

Tämän oppaan tarkoituksena on tarkoituksena on antaa ohjeita ja opastusta tunnelituotantoa aloittavalle marjanviljelijälle sekä toimia tukena jo tunnelituotantoa harjoittaville viljelijöille. Oppaassa keskitytään tunnelien perustamiseen, mansikan ja vadelman viljelytekniikkaan ja ympäristönäkökohtiin.

Marjanviljelyn siirtäminen avomaalta tunneliin vaatii uuden ajattelutavan sisäistämistä viljelyssä ja jatkuvaa tuotannon valvontaa. Erään avomaalla vuosia sitten viljelleen isännän kommentti tunneliviljelyä aloittaessa oli "Kyllä se näyttää mansikalla ja sille maistuu, mutta viljelyssä kaikki on toisin kuin mihin ennen on oppinut". Kaikki tapahtuu tunnelissa myös nopeammin kuin avomaalla - varaa siis aikaa ja henkilöresursseja valvontaan ja töiden oikea aikaaseen suorittamiseen

Oma tunneli- ja kasvihuonemarjanviljelyn kokemus juontaa jo 25 vuoden taakse Pälkäneelle Niitty-Seppälän tilalle, jossa tein maatalous- ja puutarhaharjoittelua Helsingin yliopiston opintoihin. Tilalla harjoitettiin mansikan viljelyä avomaan lisäksi myös katteen alla erilaisia viljelymenetelmiä ja lajikkeitta tutkien. Tuolla syntynyttä kipinää tunneliviljelyä kohtaan olen päässyt vahvistamaan työtehtävissä marjatilojen neuvonnassa, Marjanviljelyn koetilan kenttämestarin sekä opetussektorin tehtävissä. Oppaan ja sen päivitysten kautta pystyn toivottavasti jakamaan niin intoa kuin tietoakin tunneliviljelyä kohtaan.

Tämän oppaan kokoaminen on aloitettu Kehitysyhtiö SavoGrown BerryGrow- hankkeen tuella ja osana opinnäytetyötä Savonia AMK:lle. Oppaaseen koottu luentomateriaalia, kuva- ja videomateriaalia sekä linkkejä alan toimijoiden sivuille. Oppasta päivitetään säännöllisesti uuden tiedon ja tekniikan myötä ja päivitystä jatketaan heti julkasun jälkeen.

Kasvinsuojeluosio pyritään pitämään ajantasaisena, mutta kemiallisen torjunnan valmisteiden käyttömahdollisuus tulee tarkastaa myös Kasvinsuojeluainerekisteristä ja valmisteen käyttöohjeesta.

Palautetta ja kehitys- ja päivitysideoita pyydetään antamaan esimerkiksi sähköpostiin jari.kanninen@marjaneuvonta.net

Suonenjoella 5.9.2018

Jari Känninen