Tecnologia

Maristes Valldemia

Amb l'objectiu de facilitar recursos digitals que donen soport a l'activitat escolar en l'hambit de la matèria de tecnologia, s'ha creat aquest Sites perque els alumnes puguin trobar els materials digitals utilitzats a l'aula.

Està estructurat per nivells i temes de tal manera que sigui el màxim de intuitiu pels alumnes trobar els recursos que busquen.