El Soroll Molesta,

això no és una Festa!

Projecte: El Soroll molesta, això no és una Festa!

Matèria: Música

Nivell: 2n ESO

Responsable: Gustavo Legido

Continguts: contaminació acústica, so, soroll.