Контрольні | Захист | Підсумок

Протоколи контрольних робіт

І. Відділення Математики

ІІ. Економіки

ІІІ. Фізики і астрономії

IV. Філософії та суспільствознавства

V. Наук про Землю

VI. Екології та аграрних наук

VIІ. Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

VIІІ. Хімії та біології

IX. Історії

X. Мовознавства

XІ. Технічних наук

XІІ. Комп’ютерних наук