ประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มบทความนำเสนอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงาน Cretech

https://drive.google.com/open?id=1dCXm8_gIGZtge8pQ2yshXcm5_TZzibo3

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่

http://utkcretech.rmutk.ac.th


แผนการจัดการองค์ความรู้ ปี 2560