Zhodnocení vlivu povrchových podmínek na jeskynní prostředí

Tato stránka prezentuje hlavní výstupy projektu TAČR Zéta "Zhodnocení vlivu povrchových podmínek na jeskynní prostředí" (TJ04000064)


Obsah projektu

Krasová krajina je výsledkem dosavadního kulturního vývoje, který v mnoha ohledech narušil přírodní procesy, které formovaly unikátní krasové fenomény. Pro potřeby vhodného nastavení režimu ochrany prostředí je nezbytné posouzení různých vlivů na celém krasovém profilu od povrchu až do jeskyně. V severní části Moravského krasu a Amatérské jeskyni byly studovány hlavní vlivy na jeskynní prostředí tak, aby bylo možné zhodnotit míru jejich vlivu a doporučit vhodná opatření pro ochranu prostředí.

S ohledem na charakter krajiny byla vytipována vzorkovací místa na povrchu a v jeskyni a popsány podmínky. Následně proběhl systematický monitoring mikroklimatu a jeskynní vody zahrnující více než jeden hydrologický rok.

Výstupy z projektu

Odkaz ke stažení materiálů

Nebo si o ně napište na pracny@sci.muni.cz, rádi Vám je zašleme.