ทรัพยากรมาใหม่

บริการพิเศษของห้องสมุดวิทยาเขตกาญจนบุรี

บริการขอใช้ห้องศึกษารายกลุ่ม

Share Learning Room (SLR)

มาเป็นเพื่อนกับ...Line Official LIKA

ปฏิทินกิจกรรมห้องสมุดวิทยาเขตกาญจนบุรี

จำนวนผู้เข้าชม