ขอแสดงความยินดีกับ ศ.พญ.ธนัญญา บุณยศิรินันท์ ได้รับรางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับ งานวิชาการ ที่ได้รับรางวัล THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 20th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand