เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำพัฒนา

"สัพพทานัง ธัมมทานัง ชินาติ" การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง

นายยุทธศาสตร์ อัมรินทร์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

Carousel imageCarousel image

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์

ลงชื่อเข้าใช้งาน
ลงชื่อเข้าใช้งาน

แหล่งเรียนรู้

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

บทเรียนสำเร็จรูป

ระบบงาน

ที่ตั้งโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์