เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำพัฒนา

"สัพพทานัง ธัมมทานัง ชินาติ" การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง

นายสมเกียรติ สุขคำฟอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 โรงเรียนเเม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม โดยนายสมเกียรติ สุขคำฟอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา เเละคุณะครู รับการนิเทศ ติดตาม เเละประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปี 2563 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 นำโดยนางบุษกร เชื้อสีดา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม เเละประเมินผลการจัดการศึกษา เเละคณะ เข้านิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม จ.เชียงราย


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เเละเทคโนโลยี ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม จัดกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์อาเซียน ประจำปี 2563 โดยมีการเเข่งทันทักษะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เเละเทคโนโลยี เชนตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ เเข่งขันการเขียนโปรเเกรม ตอบคำถามอาเซียน ประกวดชุดรีไซเคิล เเข่งขันโคมลอย จรวจขวดน้ำ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนเเม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย


ผู้บริหาร เเละคณะครู โรงเรียนเเม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

บทเรียนสำเร็จรูป

ระบบงาน

ที่ตั้งโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์