บุคลากร

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม

นางภาวิณี สุขสวัสดิ์

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม

081-9600877

นางนงค์ยา มาปลูก

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม

0826947889