รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ระดับ ม.1

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบเข้า ม.1-2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ระดับ ม.4

ม.4-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ 2563

ตารางสอบ ม.1

ตารางสอบ ม.4

แผนการเรียน วิทย์-คณิต

ตารางสอบ ม.4

แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน

ตารางสอบ ม.4

แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น

แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี

แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย - สังคม

แผนการเรียน ศิลปกรรม - คหกรรม - เทคโนโลยี - พลศึกษา

การยืนยันสิทธิ์สำหรับนักเรียนที่ได้โควตา

เข้าศึกษาต่อม.4 ปีการศึกษา 2563

สนามสอบ ม.1

สนามสอบ ม.4