โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565

ประกาศการรับสมัคร นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565