ข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2566 

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนแม่อายวิทยาคม