เว็บไซต์การจัดการศึกษาทางไกล

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (COVID-19)

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29

เอกสารหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์

การจัดการศึกษาทางไกล : ขั้นตอนการใช้งานสำหรับนักเรียน

ขั้นตอนที่ 1 : นักเรียนเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อรับชมวิดิโอการสอนทางไกล

ขั้นตอนที่ 2 นักเรียนเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อรับ username และ password ในการเข้าเรียน

ขั้นตอนที่ 3 นักเรียน login ผ่าน Google Email หรือ Email

ขั้นตอนที่ 4 นักเรียนเข้าใช้งาน Google classroom เพื่อรับชมคลิปย้อนหลังและรับใบงาน/ส่งงานจากครูในโรงเรียน

การเข้าใช้งานกรณีนักเรียนเข้าใช้งานผ่าน Smart phone

การส่งงานไฟล์งานเอกสารผ่าน smart phoneกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาทางไกล

การบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom สำหรับคุณครู

EP.1 การสร้างห้องเรียนใน Google Classroom

EP.2 แนะนำองค์ประกอบ Google Classroom

EP.3 การเชิญนักเรียนเข้าชั้นเรียน

EP.4 การเพิ่มเนื้อหารายละเอียดของวิชา

EP.5 การแทรก Youtube ลงใน Google Classroom

EP.6 การแทรก google slide ใน Google Classroom

EP.7 การแทรก PDF File ใน Google Classroom

EP.8 การแทรก URL ลงใน Google Classroom

EP.9 การแทรกใบงานใน Google Classroom

EP.10 การสร้างแบบทดสอบใน Google Classroom

EP.11 สร้างแบบสอบถามใน Google Classroom

EP.12 การใช้งานสำหรับนักเรียนใน Classroom

EP.13 การแจ้งคะแนนนักเรียนใน classroom

EP.14 การตรวจงานของนักเรียนใน classsroom

EP.15 การจัดลำดับชั้นเรียนใน Classroom

EP.16 แชร์ข้อมูลบางอย่างกับชั้นเรียน Classroom

EP.17 การใช้โพสก์ซ้ำ(งานของชั้นเรียน) Classroom

EP.18 การสร้างคำถามใน Google Classroom

EP.19 การใช้งาน classroom ใน smart phone


ประมวลภาพบรรยากาศการอบรมบุคลากร 12-15 พ.ค.2563

วันที่ 12 พ.ค.2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้............

วันที่ 13 พ.ค.2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้............

วันที่ 14 พ.ค.2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้............

วันที่ 15 พ.ค.2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้............

ช่องทางการติดต่อสื่อสารเพิ่มเติมระหว่างผู้เรียนและคุณครู