Wat is leersteun 

Dit laten we u graag zien met het filmpje hier naast. Of in een andere taal: 

Nederlands_kort.mp4

Hoe werkt het?
Mag ik als ouder kiezen door wie mijn kind ondersteund wordt?

Elke school heeft een keuze gemaakt om samen te werken met een leersteuncentrum. Zij kunnen je hierover meer informatie geven. 

ExpAnt kan dus enkel ondersteunen in scholen die hier expliciet voor gekozen hebben.   

Wat is leersteun? 

Hier komen filmpjes met uitleg over het leersteuncentrum.

Ook de flyer kan hier komen.

Kan ik als ouder zelf het CLB contacteren?

Ja, dat kan. Het is wel aangewezen dat de school betrokken is bij contacten tussen ouders en het CLB. Op de website van de school of in het schoolreglement kan je opzoeken welk CLB verbonden is aan de school van je kind. Als je het daar niet kan vinden, dan wel op deze website van de Vlaamse Gemeenschap. 

Wat is leersteun? 

Hier komen filmpjes met uitleg over het leersteuncentrum.

Ook de flyer kan hier komen.

Waar kan ik terecht als ik het niet eens ben met de visie van de school of het CLB?

Eerst en vooral probeer in overleg te gaan met de school of het CLB. Indien het gaat over onverenigbare verschillen kan je terecht bij Unia. Zij worden vaak gecontacteerd door (ouders van) leerlingen die problemen ondervinden met het bekomen van redelijke aanpassingen op school. Ook het zonder ernstige afweging doorverwezen worden naar het buitengewoon onderwijs is iets waarmee je bij hen terecht kan.

Unia bestrijdt discriminatie in het onderwijs op grond van alle discriminatiecriteria waarvoor ze bevoegd zijn. Ze overleggen hierbij ook met de onderwijssector, de overheid en het middenveld.

Meer informatie op de website van Unia.

Mijn kind heeft een verslag? Wat nu?

Je hebt in dit geval de keuze om je kind in te schrijven in een gewone school of een school binnen het buitengewoon onderwijs. Er wordt voor je kind een IAC (individueel aangepast curriculum) opgemaakt. Dit wil zeggen dat er leerdoelen uitgekozen worden op maat van jouw kind. Een IAC leidt normaal gezien niet tot een getuigschrift of diploma. Het is de school die het IAC opstelt, maar een leersteuncentrum kan daar zeker bij helpen.

Op het verslag of gemotiveerd verslag staat steeds een type vermeld. Meer informatie over deze types vind je op onze blog.  

Mijn kind heeft een GC verslag

In dat geval heb je recht op ondersteuning vanuit het buitengewoon onderwijs of een ondersteuningsnetwerk. Daarnaast bestaan er redelijke aanpassingen binnen de school zodat je kind gelijkwaardige kansen krijgt om de leerdoelen te behalen. Na een gemotiveerd verslag volgt je kind wel de leerplannen en krijgt je kind bijgevolg een getuigschrift of diploma.

Op het GC verslag staat steeds een type vermeld. 

©2023 EXPANT | PRIVACYBELEID | DESIGNED BY STUDIO MARIA & LITTLEBIGTHINGS

info@lscexpant.be

Lange Leemstraat 372 2018 Antwerpen