24.09 перевірка кафедри, всім бути на кафедрі з 9:00 до 12:00.

Задачі, які необхідно виконати до понеділка!

1. Поновити робочі програми, підписати і поставити у папки у кабінеті Володимира Івановича. Добавити у папки лабораторні роботи та конспекти лекцій, навіть якщо це робочі версії, або презентації. У робочих програмах, навіть, якщо лекції або лабораторні не видані - вказати їх і написати замість видавництва "Самвидав" (це у випадку, якщо вони роздруковані і знаходяться у папці). Увага на поточний контроль може бути не більше 45 балів, а на усну компоненту на екзамені не менше 10 балів і не більше 30 відсотків від балів, які виділяються на екзаменаційну роботу. Приклад нижче.

2. Заповнити ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ ВИКЛАДАЧА.