รายวิชา อินเตอร์เน็ต

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7

 • แบบทดสอบก่อนเรียน
 • ไวรัสคอมพิวเตอร์ กับการป้องกัน
 • ใบงานหน่วยที่ 7
 • แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8

 • แบบทดสอบก่อนเรียน
 • การเรียนรู้ระบบเครือข่าย
 • ใบงานหน่วยที่ 8
 • แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9

 • แบบทดสอบก่อนเรียน
 • จริยธรรม และพรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
 • ใบงานหน่วยที่ 9
 • แบบทดสอบหลังเรียน