I Katolickie Społeczne Liceum Ogólnokształcące
im. św. Brata Alberta Chmielowskiego
w Puławach

Dzwonki w szkole:

0.       7.10 - 7.55

1.       8.00 - 8.45

2.       8.50 - 9.35

3.       9.45 - 10.30

4.       10.40 - 11.25
duża przerwa

5.       11.40 - 12.25

6.       12.30 - 13.15

7.       13.20 - 14.05

8.       14.10 - 15.00

… i do domciu…

ZASTĘPSTWA