ภาพกิจกรรม


การติดตาม

โครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียนในสังกัด

สพป. เลย เขต 2การประเมินการจัดการศึกษา

โดยครอบครัว Home school

สพป. เลย เขต 2


บุคลากร สพป.เลย 2

ร่วมบริจาคสิ่งของ เครื่องใช้ ข้าวสาร อาหารแห้ง

เพื่อมอบให้กลุ่มส่งเสริมฯ นำไปมอบให้

ครอบครัวของนักเรียน

ผู้ถูกไฟไหม้บ้าน เกิดเหตุการณ์

ณ บ้านเลขที่ 66 ม.1 บ้านห้วยส้ม

ซึ่งเป็นบ้านของ

เด็กชายวรพรต บรรยง

นักเรียนชั้น ป.6 ร.ร.บ้านห้วยส้ม