โรงเรียนชุมชนวังสะพุง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมเลยเขต 2

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564
ITA Online 2021 Moving Forward พัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลง

ภาพกิจกรรม


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image