หลักสูตรการอบรม

ด้วยระบบออนไลน์

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

ยินดีต้อนรับเข้าสู่หลักสูตรการอบรมด้วยระบบออนไลน์ ของ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับศักยภาพองค์กรด้วย Digital Technology

ประชาสัมพันธ์

คู่มือหลักสูตรห้องเรียนออนไลน์ของหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สพป. เลย เขต 2

หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล ม.มหิดล เอาฉบับน.pdf
Digital literacy คืออะไร.pdf
ว4 กรอบแนวทางการพัฒนา.pdf

ประชาสัมพันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการจัดทำเว็บไซต์ในการออกแบบ ชุดความรู้ตามหลักสูตรการพัฒนาตนเองด้วยระบบออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ นางสรัญญา บุดดา รองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการจัดทำเว็บไซต์ในการออกแบบ ชุดความรู้ตามหลักสูตรการพัฒนาตนเองด้วยระบบออนไลน์.....อ่านต่อ

หลักสูตรออนไลน์ของ สพป. เลย เขต 2

หลักสูตรครูมืออาชีพสำหรับครูผู้ช่วย

บทที่ ๑

ลักษณะของครูมืออาชีพบทที่ ๒

การประกอบวิชาชีพควบคุมบทที่ ๓

ทักษะการปฏิบัติงาน

อย่างครูมืออาชีพ


บทที่ ๔

การปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนในฐานะข้าราชการครูที่ดี


บทที่ ๕

ระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการ

บทที่ ๖

ความก้าวหน้าในวิชาชีพครู

บทที่ ๗

การออกจากราชการ

แบบทดสอบหลังพัฒนา

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมออนไลน์

ข้อมูลการติดต่อ