ข่าวสารประชาสัมพันธ์

640216 ประกาศประกวดราคาชนะ.pdf

ประกาศโรงเรียนเมืองเลย
ผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕-ก
นอกเขตแผ่นดินไหว

โรงเรียนเมืองเลย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าว โรงเรียนเมืองเลย ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕-ก นอกเขตแผ่นดินไหว
โรงเรียนเมืองเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังรายละเอียดที่แนบมานี้

ประกาศโรงเรียนเมืองเลยก่อสร้าง2564-1.pdf
ประกาศโรงเรียนเมืองเลย (ฉบับเก่า)
แบบอาคารเรียน-318ล55-ก.pdf
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง2564-1.docx
เอกสารประกวดราคา (ฉบับเก่า)
640121ยกเลิกประกาศ210164.pdf
ประกาศโรงเรียนเมืองเลย
640121ประกาศ ประกวดราคา.pdf
เอกสารประกวดราคา
ST64006 แบบอาคารเรียน 318 ล._55 .xls
เอกสารประกอบ