Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กำหนดวันสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทย์ – คณิต (Science – Math Classroom : SMC)
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 , 4 , 5 และ 6 ปีการศึกษา 2564

ตามที่โรงเรียนเมืองเลย ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทย์ – คณิต (Science – Math Classroom : SMC) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 , 4 , 5 และ 6 ปีการศึกษา 2564

บัดนี้โรงเรียนเมืองเลยได้กำหนดวันสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 5 ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ ปีที่ 6 ในวันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และดำเนินการจัดนักเรียนเข้าห้องสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏรายชื่อนักเรียนตามห้องสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทย์ – คณิต (Science – Math Classroom : SMC) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 , 4 , 5 และ 6 ปีการศึกษา 2564 ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ป.3 https://www.facebook.com/100003982405584/posts/2156287001180692/?d=n

ป.4 https://www.facebook.com/100003982405584/posts/2156292254513500/?d=n

ป.5 https://www.facebook.com/100003982405584/posts/2156295717846487/?d=n

ป.6 https://www.facebook.com/100003982405584/posts/2156300314512694/?d=n

สามารถตรวจสอบรายชื่อห้องสอบได้ตามลิ้งค์ ได้เลยค่ะ

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ป.1/1

ป.1/2

ป.1/3

ป.1/4

ป.1/5

ป.1/6

ป.1/7

ป.1/8

ป.1/9


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง

โรงเรียนเมืองเลย

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสื่อสาร

กับครูต่างชาติได้ที่นี่ทุกวัน
ตลอดเดือนพฤษภาคม 2564 คลิก