ประชาสัมพันธ์

ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉก.คศ.สพป.เลย ๑

ข่าวกิจกรรม ฉก.คศ.สพป.เลย ๑

ประกาศ ฉก.คศ.สพป.เลย 1.pdf
คำสั่ง ฉก.คศ.สพป.เลย 1.pdf

ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑(ฉก.คศ.สพป.ลย๑.)