Zotero kildetyper

Slik legger du inn de ulike kildetypene i Zotero for å få APA stil på kildene dine

Avis

Bok

Del av bok

PDF

Film

Kart

Kunstverk/bilde

Lover

Nettsider hentes inn ved å trykke på Zoterikonet i nettadresse/url. Sjekk at opplysninger om forfatter, tittel og dato er korrekt.