Googling

1. Bruk alltid flere søkeord! De kan skrives rett etter hverandre i søkefeltet.

2. Sitesøk er effektivt (se bildet under ). Husk smartsøk med gode kilder

3. For få treff? Søk med andre ord som har samme betydning (synonymer)

4. For mange treff? Snevre på dato (se bildet under)

Se her for flere tips.