APA kilder i tekst -

kildehenvisninger og kildeliste

Under finner du to APA eksempler på kildehenvisning i løpende tekst og kildeliste. Det første eksempelet er enkelt og beregnet på nybegynner. Det andre er mer avansert og passer for studenter.


1 .Eksempeltekst som viser hvordan kildehenvisinger og kildeliste skal se ut i APA når du er nybegynner og bruker få kildetyper:

John Ronald Reul Tolkien er en av våre mest kjente fantasyforfattere og har lesere over hele verden. Han var språkprofessor ved Universitetetet i Oxford og glødende opptatt av språk og mytologi. "Hans kjærlighet til historie, eventyr og myter gjenspeiles i hans eiendommelige skjønnlitterære bøker, som har oppnådd en enorm popularitet og som av mange betraktes som et forsøk på å skrive en engelsk nasjonalmytologi" («J. R. R. Tolkien», 2016).

Den første boken hans, Hobbiten, ble utgitt i 1953, og noen år senere kom triologien Ringenes Herre som er en av de mest leste bøkene i senere tid («List of best-selling books», 2018). Handlingene i hans bøker finner primært sted i det fiktive universet Eä, som har samme form og utseende som jordkloden i dag («The Encyclopedia of Arda - Eä», 2000).

Det plaget Tolkien at England ikke hadde en egen mytologi på linje med den norrøne. Ved å kombinere sine to interesser skapte han en egen mytologi i en verden bebodd av alver som brukte hans språk. Han ønsket at språket skulle fremstå naturtro og ekte og derfor måtte han la språket utvikle seg over tid, slik ekte språk gjør. De to mest brukte språkene er Sindarin som brukes av alvene i Middle-Earth og det andre er Quenya, høyalvisk, det gamle språket som tales av alvene i Valinor («Quenya», 2017). Tolkien var likevel ikke fornøyd og "I tillegg til quenya og sindarin konstruerte Tolkien en rekke andre alvespråk. Selv om de bare forelå som utkast, var han svært opptatt av det kompliserte forholdet dem imellom og av å utarbeide et "stamtre" for disse språkene" (Carpenter, 1992, s. 108). Hele denne fantastiske mytologien er publisert i boken Silmarillion. Det var sønnen Christopher som tilslutt fikk Silmarillion publisert i 1977, etter å ha brukt mye tid på å ferdigstille og lage en sammenhengende historie av alle de ulike tekstene faren hadde jobbet med gjennom hele livet (Lund, 2003)

Ringenes Herre er blitt filmatisert med stor suksess og har vunnet priser for alt fra spesialeffekter til kostymer og musikk («Liste over filmpriser og prisnominasjoner tildelt Ringenes Herre (filmtrilogi)», 2017).

2. Denne eksempelteksten viser hvordan kildehenvisinger og kildeliste skal se ut i APA når du har blitt avansert og bruker flere ulike kildetyper. Vi har brukt Zotero og denne teksten tar utgangspunkt i at du også bruker Zotero. Underveis i teksten linker vi til våre zoterosider

Det første som skjer når du skal sette kilder inn i dokumentet ditt er at du må velge korrekt kildestil (vi bruker APA) samt hvilket språk du ønsker å oppgi kildene i. Det kan endres i ettertid fra Zoteroikonene i word dersom du velger feil kildestandard eller språk. Da setter vi i gang med oppgaveteksten din.

Du starter med å bruke BOKEN Farvel til et våpen og det er forfatter og årstall som skal være med i den løpende teksten (Strand, 2010). Hvis du bruker en parafrase eller et direkte sitat, altså henter noe rett ut fra teksten, må du også sette inn sidetall (Strand, 2010, s. 34). Det er et eget felt for sidetall som du må legge merke til når du skal hente en kilde fra Zotero inn i Word. Ikke vær for rask, sjekk hvilke muligheter du har før du setter inn kilden i teksten din. Hvis du ønsker å flette forfatternavnet inn i teksten din på denne måten Strand (2010) så er det et felt i Zotero til å «supress author» slik at kun årstall kommer med i parantesen. Dette velger du når du skal sette kilden inn i word og det gjøres rett under feltet for der du kan sette inn sidetall.

Du fortsetter å skrive på oppgaven din og nå bruker du en BOK MED FLERE FORFATTERE (Jansson, Hognestad, Kristoffersen, Krogh, & Michelsen, 2009) og den bruker du en gang til slik at du ser hvordan det endrer seg når man bruker kilder som har flere forfattere. Det er kun første gangen du skal ha med alle forfatterne, deretter greier det seg å oppgi det slik (Jansson mfl., 2009). Dette skjer automatisk i Zotero, du trenger altså ikke foreta deg noe for at dette skal bli riktig i henhold til APA. Hvis du henter inn en bok til Zotero fra f.eks Oria og du ser at ikke alle forfattere er oppført så kan du legge til disse selv i posten du har hentet inn i Zotero. Det gjøres ved å trykke på + ved siden av forfatterfeltet.

Du fortsetter med å bruke en novelle som er hentet fra EN BOK MED REDAKTØR. En redaktør er den som har ansvaret for en bokutgivelse, men som ikke har skrevet alle tekstene i boken selv. Du har brukt novellen om «Den lille bygda som glemte at det var jul» som er hentet fra en antologi (tekstsamling) med julefortellinger. Denne posten må du lage selv i Zotero og velger DEL AV BOK ("item type: book section"). Herfra bruker du et langt sitat (over 40 ord) rett fra teksten og må da lage både innrykk i teksten og sette inn sidetall, men du trenger ikke bruke anførselstegn i flg APA-reglene:

Og akkurat da lettet alle dompapene fra nypebuskene i hagen. Damene på telefonsentralen sprang bort til vinduet for å se hvor fuglene skulle, og da så de juleneket i flaggstanga. Og damene til å ringe rundt i hele bygda og fortelle at de hadde glømt at det snart var jul (Prøysen, 1984, s. 92).

Foruten forfatter og dato vil kildelisten også fortelle hvilken bok teksten står i og hvem som er redaktør av boken. Pensumlitteratur fra kompendier vil ofte havne i denne Item typen.

Videre i oppgaven din refererer du til en AVISARTIKKEL om Erna Solberg og det er forfatter og årstall som skal med i løpende tekst (Ringen, 2004, s. 10). Kildelisten skal inneholde opplysninger om hvilken avis det gjelder, hva artikkelen heter og hvilket sidetall artikkelen står på. Sjekk linken vår hvis du er i tvil om hva du må legge inn av opplysninger.

Nå følger noen avsnitt om ulike typer av NETTSIDER. Disse klikker du inn i Zotero ved å trykke på Zoteroikonet i nettadressen/url. Du bruker LEKSIKON PÅ NETT. Først ut er artikkelen om Månen (Aksnes, 2018) fra Store norske leksikon. Når du bruker Zotero og henter inn en nettside vil du ofte få med både forfatter og dato for siste endring. Dette må du alltid dobbeltsjekke og om nødvendig selv skrive inn opplysninger Zotero ikke fant. Wikipedia oppgir ikke artikkelforfatter, ettersom det er veldig mange som bidrar i deres artikler. Innførselen fra Wikipedia-artikkelen om Månen i løpende tekst blir da litt annerledes enn en kilde fra Store norske leksikon og blir seende slik ut i løpende tekst («Månen», 2018). Her er det altså tittel og ikke forfatter som oppgis. Legg merke til at Snl/Wikipedia automatisk legger seg som "Item type: encyclopedia article " i Zotero. Da får du ikke med nedlastdato i kildelisten. I denne eksempelteksten har vi forandret "Item type" på Store norske artikkelen slik at den i kildelisten vår har fått dato for når vi har vært inne og hentet inn kilden. Wikipedia-artikkelen har vi ikke endret noe på og denne har derfor ikke nedlastdato i kildelisten. Hvis du må ha med nedlastdato må du altså endre til "Item type: web page". Dette igjen kan påvirke hva som kommer i kursiv i kildelista. Det er viktig å være klar over dette slik at du ikke blir forvirret når kildelisten opprettes. Hvis du ønsker å gjøre endringer i kilder du allerede har satt inn i teksten din så er korrekt fremgangsmåte å først gjøre endringene i zoteroen din og deretter gå tilbake i Word og trykke på «refresh» fra Zoteromenyen i word.

Du har også brukt en helt vanlig NETTSIDE MED FORFATTER OG DATO (Sjaastad, 2012) og en NETTSIDE HVOR INSTITUSJON ER OPPGITT SOM FORFATTER i dette tilfellet et departement (Nærings-og fiskeridepartementet, 2013). Hvis du ikke finner en person oppgitt som forfatter på nettsider kan du sette inn organisasjon/institusjon som forfatter dersom du er sikker på at denne står bak innholdet. Det må altså være en sammenheng mellom innholdet og institusjonen som oppgis som forfatter. Hvis du er i tvil hopper du over forfatter og lar tittel være det som oppgis i løpende tekst, slik som i Wikipedia-artikkelen om månen. Det er svært vanlig at det er tittel som oppgis i løpende tekst om det ikke finnes noen navngitt forfatter.

Du har også brukt en UDATERT NETTSIDE UTEN FORFATTER («Tidevannskraft», udatert) . Du skal ikke finne på en dato hvis en nettside er udatert, men du skal alltid sjekke om dato er oppgitt og legge det til i Zotero om det finnes en dato . Hvis det finnes en dato for siste oppdatering tar du denne, men noen ganger må du rett og slett bare la det stå udatert .

Videre i teksten din har du brukt en PDF du fant på nett . PDF må lagres på en egen måte inn i Zotero, så klikk deg inn på PDF-siden vår og sjekk hvilke alternativer du har og husk også at du i etterkant kan endre itemtype til feks nettside for å få med en evt. URL/nettadresse. Her later vi som om du har brukt den nye digitaliseringsplanen til regjeringen som ligger ute som et pdf-dokument på regjeringens nettside ( (Kunnskapsdepartementet, 2017))

LOVER er det lurt å hente inn fra lovdata.no. Legg til alle lovens datoopplysninger i parantes etter tittelen og legg til lovens korttittel i Zoteros forfatterfelt. Da vil det se slik ut i løpende tekst (Folketrygdloven, 1997). Disse opplysningene finner du på lovdata.no

Mot slutten av teksten din har du brukt et KART fra Google Earth (Google, udatert). Det ser veldig rart ut å la Google, udatert dukke opp i teksten din, men nå er det engang slik at det er Google som har produsert et udatert kart og da må det bare bli slik. Du legger det inn i Zotero som en vanlig nettside og i feltet for tittel skal du skrive stedsnavnet i skarpe klammer slik at det kommer frem i kildelisten hva kartet viser feks [Mailand videregående skole] .

I slutten av oppgaven din skriver du om KUNSTVERKET Brudeferden i Hardanger (Tidemand & Gude, 1853).Når du legger inn malerier, kunst og bilder må det komme frem i kildelisten hvilken type kunst det er, så legg til materialtype rett etter tittel på kunstverket slik [bilde] eller feks [maleri] .

Under ser du hvordan kildelisten blir: