Školní poradenské pracoviště

Výchovné poradenství

Mgr. Petra Procházková

petra.prochazkova zavináč liskovec.cz

Konzultační hodiny výchovné poradkyně 2019/2020

Středa: 14:30 – 15:15 hod.

Ve středu 5. února 2020 od 16 hod proběhne schůzka rodičů žáků (9. třídy) ohledně přijímacího řízení na střední školy. Rodičům budou předány připravené vytištěné přihlášky a zápisové lístky.


Zajímavé odkazy:

www.infoabsolvent.cz - pomoc při hledání vzdělávací a profesní dráhy

www.stredniskoly.cz – ucelený přehled všech středních škol v ČR

www.rodina.cz – vše o rodině

Metodika prevence

Mgr. Martin Labisch

martin.labisch zavináč liskovec.cz

Konzultační hodiny metodika prevence 2019/2020

Středa: 14:30 – 15:15 hod.


Přijímací zkoušky informace

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA SŠ.docx

Jak se připravit na přijímací zkoušky

02 JAK SE PŘIPRAVIT na přijímací zkoušky na SŠ.docx

Co dělat po přijímacích zkouškách

Co dělat po přijímacích zkouškách.docx

Vyhláška 353-2016 o přijímacím řízení na SŠ

03 vyhláška 353-2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (2).pdf

Preventivní program

Preventivní program 2018 - 19.docx

Dětská práva na internetu.

Kluci a holky nezapomeňte, že i vy máte svoje práva na internetu:

- právo bádat, učit se a užívat si na internetu všechny dobré věci.

- právo nevyplňovat na internetu žádné formuláře a neodpovídat na otázky.

- právo uchovávat veškeré informace o sobě v tajnosti.

- právo se na internetu cítit bezpečně a být v bezpečí.

- právo ignorovat e-maily a zprávy od lidí, které neznám nebo kterým nevěřím.

- právo vždy požádat rodiče nebo vychovatele o pomoc.

- právo necítit se provinile, když se na obrazovce počítače objeví odporné věci.

- právo nahlásit dospělým každého, kdo se na internetu chová divně.

- právo, aby mne nikdo neobtěžoval a netrápil.

- právo, aby mi lidé na internetu prokazovali respekt.

Pokud narazíte na internetu na něco, co vás šokuje, uvádí do rozpaků, nebo nevíte, jak se zachovat, obraťte se na Internet Helpline tel: 800 155 555.

Zdroj: www.saferinternet.cz

Poradna pro rodiče a děti

Poradna pro rodiče a děti.docx