Tajný život města

Badatelé v Lískovci

V únoru 2017 se Základní škola a mateřská škola ve Frýdku – Místku , Lískovci zapojila do projektu Veolia Tajný život města, organizovaného sdružením Tereza. Tento projekt pomáhá vyvinout mobilní aplikaci k rozeznávání druhů rostlin podle fotografií. V hodinách přírodovědy žáci pracovali s mobilní aplikací Pl@nt Net, kde prostřednictvím získaných tabletů naplňovali aplikaci co největším počtem fotografií rostlin. Snímky zasílali do databáze ve Francii, kde je rozpoznávali.

V této základní škole žáci pracují v hodinách přírodovědy , vlastivědy a chemie badatelským způsobem vyučování. Učitel hraje roli průvodce, ten, kdo objevuje a přichází věcem na kloub je žák. Učitel nejprve seznámí žáky s postupem v badatelském cyklu a potom přesouvá odpovědnost na žáky. Děti pracují ve skupinách , podporují se v týmové spolupráci, rozvíjejí svou odpovědnost za dílčí úkoly. Tento způsob práce pomáhá se uplatnit i žákům, kteří při běžném způsobu výuky nemají možnost vyniknout. Každé bádání začíná otázkou, na kterou žáci chtějí nalézt odpověď. Používají stejné postupy práce jako vědci. Na základě svých otázek formulují hypotézy a naplánují si , jak ji nejlépe ověří. Zpracovávají a vyhodnocují výsledky, konzultují, prezentují, co zjistili. Zhodnocení je důležitým krokem ukončení projektu. Mnoho nových otázek vzniká i po ukončení bádání.

Chcete se dozvědět víc? Kroky badatelského postupu najdete zde.