Nhận đề xuất thương hiệu/sản phẩm của Việt Nam.

Phát triển sản phẩm để bán trên Internet và các cửa hàng lớn trên khắp nước Mỹ.

*mục đích

LIFEUP (Hàn Quốc) đang tìm kiếm các mặt hàng mới bằng cách hợp tác với một công ty thương hiệu lớn đang tiến hành lưu thông tại Mỹ.

- Chứng nhận "HACCP" là bắt buộc.

- Không thể sử dụng nguyên liệu thô hay thực phẩm bất tiện.

- Phải là sản phẩm đang được bán thành phẩm.

- Thu thập mẫu và kiểm tra ý kiến khách hàng.

-Các sản phẩm được thỏa thuận sẽ được tiến hành bằng PB hoặc OEM tại LIFEUP (Hàn Quốc). 

- Quy cách hoặc bao bì của sản phẩm có thể thay đổi.

*Nơi tuyển dụng: LIFEUP VINA

* Chủ thể hợp đồng: LIFEUP KOREA

*Khách hàng: JFC (Công ty phân phối Mỹ) lifeup@lifeupday.com

Tôi mong đợi đề xuất của nhiều sản phẩm.

Bán buôn & tuyển đại lý nguyên liệu thực phẩm 도매 및 대리점 모집