För förtroendevalda och medlemmar

Det här är en webbplats för intern kommunikation för Liberalernas skolkampanj 2021. För att komma åt intern information måste du logga in i våra system. Vi använder Googles plattform och @liberalerna.se kan användas som inloggning för att komma åt alla Googles applikationer.

Vi bygger på med innehåll allt eftersom, kom gärna med förslag på vad ni mer behöver. Vi gör det här tillsammans!

Har du förslag, tekniska frågor eller behöver du support maila support@liberalerna.se

Skolkampanj 2021: Skolan först.

Skolstartskampanj 2021:

1. Förskola med fokus på språkutveckling

2. Mer tid i grundskolan

3. Lovskola

Mer tid för kunskap.

Skolan ska ge alla en chans att uppnå sin dröm även om starten i livet ser olika ut.

Liberalerna vill återupprätta kunskapsskolan. Eleverna ska rustas med kunskap, färdigheter och en tro på sin egen förmåga.

Det ska gå att lita på skolan. Eleverna ska mötas av höga förväntningar, utbildade lärare och studiero på lektionerna. Det finns inga genvägar till kunskap – därför är det viktigt att börja kunskapsresan tidigt.

Skola

Framtiden börjar i klassrummet