Rösta med Liberala Studenter på landsmötet

På den här hemsidan har vi samlat information om hur du röstar med Liberala Studenter på Liberalernas landsmöte.

I menyn till vänster hittar du de motioner som LS skickat in samt motionerna vi ställer oss bakom eller vill stoppa.

Hjälp oss göra Sveriges liberala parti så liberalt som möjligt och rösta med Liberala Studenter på landsmötet.

Rösta med Liberala Studenter på landsmötet.

Om Liberala Studenter.

Liberala Studenter är nätverket för dig som är intresserad av samhällsfrågor och vill ha ett forum att verka och utvecklas i. Vi påverkar dagligen politiker, opinionsbildare, andra studenter och samhället – genom en rad olika kanaler, gamla som nya.


På nationell nivå leds Liberala Studenter av en riksstyrelse som väljs varje år på vårt årsmöte. Liberala Studenters verksamhet är bred och sker både på nationell nivå genom riksstyrelsen såväl som på lokal nivå genom våra klubbar. Inom Liberala Studenter fokuseras stora delar av arbetet på opinionsbildning, men också på sociala aktiviteter och möjligheter för liberalt sinnade studenter att träffas och diskutera.


Bli medlem i Liberala Studenter här. Frihet är inte gratis, men vårt medlemskap är det.

Har du frågor eller funderingar om politiken hör av dig till ordförande Christoffer Heimbrand, christoffer.heimbrand@liberalerna.se
För synpunkter eller frågor om hemsidan vänd dig till Elin Oskarsson, elin.oskarsson@liberalerna.se

För frihet. Mot populism. Liberala Studenter är Sveriges liberala studentförbund. Vi kämpar för att fler ska få bestämma mer över sig själv och sitt eget liv samt de liberala bildningsidealen på landets högskolor och universitet. Varje människa äger rätten till liv, frihet och strävan efter sin egen lycka.