ข่าวสาร KM มจพ.

สำหรับวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้ส่วนงานร่วมจัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในกิจกรรม KM Sharing Day ครั้งที่ 9

ผู้ประสานงานสามารถแจ้งอีเมลเพื่อเปิดสิทธิ์ในการ อัปโหลดผลงานมาได้ที่ LINE : Show & Share 2022

ขอเชิญบุคลากร มจพ. ร่วมโหวตผลงานองค์ความรู้ที่คุณชื่นชอบเพื่อเป็นคะแนน สำหรับรางวัล Popular Vote ในกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day ครั้งที่ 9 (ในรูปแบบออนไลน์) เริ่มโหวตได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2565 (ปิดโหวตในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น.) โดยสามารถโหวตองค์ความรู้ ได้ ดังนี้

- องค์ความรู้ผ่าน Clip VDO สามารถร่วมโหวตได้ที่นี่