Zorgkompas

Zorgkompas is een digitaal zorgprogramma voor het gewoon en buitengewoon basisonderwijs dat het handelingsgericht werken ondersteunt.

Ga naar de applicatie

Helpdesk

  • Helpdesk: bij vragen, suggesties, problemen graag steeds mailen naar info@zorgkompas.be met vermelding van het instellingsnummer.