ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI

1. Laboratoria chemiczne

"Głównym celem zajęć jest rozwijanie zainteresowania uczniów chemią oraz wdrażanie uczniów do samodzielnego wykonywania doświadczeń laboratoryjnych, prezentowania wyników własnych obserwacji i przemyśleń."