Lövgärdesskolan

Läsåret 18/19

"Det bästa med Läxhjälpen är att alla är så positiva, alltid glada och de förstår en när du säger att du behöver hjälp” - elev från Läxhjälpen

TACK VICTORIA PARK OCH POSEIDON!

Tack vare finansiering från er kan vi bedriva Läxhjälpsprogrammet där det behövs som allra mest. Programmet nådde under läsåret 2018/2019 drygt 1100 högstadieelever som, när de börjar på Läxhjälpen, saknar godkänt betyg i ett eller flera kärnämnen. Tillsammans med ert stöd ger vi dessa elever ett resultatfokuserat läxhjälpsprogram som stöttar dem i att få godkända betyg och ta sig vidare till gymnasiet.

Tack för ert viktiga stöd - utan er, ingen Läxhjälp!

OM SKOLAN.

Lövgärdesskolan ligger i Göteborg.

Antal elever på Läxhjälpen: 30

Läsåret 2018/2019 var gymnasiebehörigheten i skolan: 50,7 %. Förra året låg skolans totala gymnasiebehörighet på 34 %.

Rikssnittet för gymnasiebehörighet läsåret 18/19 låg på 84,3 %.

VAD SÄGER SKOLORNA?

“Flera av våra elever har fått upp ögonen för hur viktigt det är att studera även på fritiden. Nu är det ett sug efter att få deltaga i Läxhjälpens olika grupper"

"Utan Stiftelsen Läxhjälpen skulle vi inte vara där vi är idag. Ert stöd från första skoldagen har varit ovärderlig. Stort tack! "

OM OSS.

Stiftelsen Läxhjälpen är en icke vinstdrivande stiftelse som bedriver ett riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram för högstadieelever som riskerar att inte klara skolan, så att de når gymnasiebehörighet med självförtroende inför framtiden. I samverkan med näringsliv, stiftelser och kommuner tillhandahålls läxhjälpsprogrammet från Malmö i söder till Umeå i norr, i 45 skolor med resultat som ligger under rikssnittet och i områden där behovet är som störst.

Vill du lära dig mer om oss?

Klicka på bilden för verksamhetsberättelsen för läsåret 2018/2019!

BETYGSRESULTAT LÄSÅRET 18/19.

Varje år samlar vi in betygen för våra elever för att kunna mäta utvecklingen och ständigt förbättra våra metoder. Statistiken baseras på slutbetygen för vårterminen 2019. Inför höstterminen 2019 kan fler elever ha uppnått behörighet efter prövning av slutbetygen t.ex. genom sommarskola. De elever som inte nådde behörighet börjar oftast på introduktionsprogrammet.

Insamlingen av betygen som redovisas nedan har skett genom samarbete med respektive huvudman för skolorna.

Just för Lövgärdesskolan ser resultaten ut såhär:

GYMNASIEBEHÖRIGHET ÅK 9.

73 % av eleverna i årskurs 9 som deltog på Läxhjälpen är nu behöriga till nationellt program på gymnasiet, elever som vid start på Läxhjälpsprogrammet saknade behörighet. 46 % av övriga elever på skolan nådde gymnasiebehörighet.

Våra elever i årskurs 9 slutade vårterminen 2019 med, i snitt, 208,6 meritpoäng. Jämförelsevis fick övriga elever på skolan i snitt 167,9 i meritpoäng.

I snitt hade våra elever 15,9 i snitt i förbättring av meritvärde. Om vi jämför med övriga elever på skolan så fick de 17,7 i snitt i förbättring av meritvärde.

ELEVUTVÄRDERING LÄSÅRET 18/19.

Varje termin genomför vi en anonym elevutvärdering, där eleverna själva får berätta vad de tycker om Läxhjälpen, vad de har lärt sig och hur vi kan bli bättre. Här presenteras ett axplock av citat och resultat från årets utvärdering.

100 % av eleverna uppger att de är nöjda med Läxhjälpen som helhet

100 % av eleverna upplever att läxhjälparna har hjälpt dom i sina studier

100 % är nöjda med bemötandet och kontakten med läxhjälparna

80 % av eleverna har fått bättre betyg

100 % har fått ett ökat självförtroende

>> Svenska som andra språk, matematik och geografi är de ämnen som flest elever upplever ha höjt sig i.

På frågan vad eleverna som går Läxhjälpsprogrammet nu skulle tipsa de som ska börja nästa termin om, sa en elev såhär:

"Först känner man sig lat, man vill inte komma, men när man väl är på Läxhjälpen vill man aldrig gå hem."

Så här sa två elever när de fick frågan om Läxhjälpen som helhet:

"Man tänker alltid i början: "jag orkar inte, jag pallar inte, jag vill inte" , för det gjorde jag också. Men att gå i läxhjälp är såååå värt det, du höjer dig på alla möjliga sätt. Gör det, för ditt eget bästa! "

"Det har varit så lärorikt, jag har blivit bättre på att kommunicera och förbättra mina resonemang, mitt ordförråd har blivit mycket större. jag har lärt mig mycket! "