Hjällboskolan

Läsåret 17/18

"Det bästa med Läxhjälpen är att jag har höjt mitt betyg så att det är säkert att jag kommer in på gymnasiet. Jag har fått mer självförtroende och uppmuntrande från läxhjälpen" - elev från Läxhjälpen

TACK POSEIDON!

Tack vare finansiering från er kan vi bedriva Läxhjälpsprogrammet där det behövs som allra mest. Programmet nådde under läsåret 2017/2018 drygt 1100 högstadieelever som, när de börjar på Läxhjälpen, saknar godkänt betyg i ett eller flera kärnämnen. Med läxhjälparnas stöd får de förutsättningar att klara skolan, utvecklas och nå sin fulla potential.

Tack för ert viktiga stöd - utan er, ingen Läxhjälp!

OM SKOLAN.

Hjällboskolan ligger i Göteborg.

Antal elever på Läxhjälpen: 30

Läsåret 2017/2018 var gymnasiebehörigheten i skolan: 38 %, jämfört med rikssnittet på 84,4 %.

VAD SÄGER SKOLORNA?

“Utan Stiftelsen Läxhjälpen skulle vi inte vara där vi är idag. Ert stöd från första skoldagen har varit ovärderlig. Stort tack!"

"Läxhjälpen är ett mycket bra komplement till skolans arbete och en stor hjälp för de elever som kanske inte skulle klarat att nå målen!"

OM OSS.

Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som, med stöd av näringslivet, bedriver gratis läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden. Eleverna går i åk 8 och 9, som vid start på Läxhjälpen saknar godkänt betyg i ett eller flera kärnämnen. Lärarna väljer ut elever med svaga betyg som löper stor risk att inte komma in på gymnasiet. Anledningarna till detta kan variera - skolk, språksvårigheter, bristande stöd hemifrån, koncentrationsproblem, trångboddhet är bara några - men gemensamt är att de alla behöver extra stöd för att klara skolan.

Vill du lära dig mer om oss?

Klicka på bilden för verksamhetsberättelsen för läsåret 2017/2018!

BETYGSRESULTAT LÄSÅRET 17/18.

Varje år samlar vi in betygen för våra elever för att kunna mäta utvecklingen och ständigt förbättra våra metoder. Statistiken baseras på slutbetygen för vårterminen 2018. Inför höstterminen 2018 kan fler elever ha uppnått behörighet efter prövning av slutbetygen t.ex. genom sommarskola. De elever som inte nådde behörighet börjar oftast på introduktionsprogrammet.

Insamlingen av betygen som redovisas nedan har skett genom samarbete med respektive huvudman för skolorna.

Just för Hjällboskolan ser resultaten ut såhär:

GYMNASIEBEHÖRIGHET ÅK 9.

34 % av eleverna i årskurs 9 som deltog på Läxhjälpen är nu behöriga till nationellt program på gymnasiet, elever som vid start på Läxhjälpsprogrammet saknade behörighet. Detta kan vi jämföra med de elever som inte gick på Läxhjälpen där 38% är behöriga till gymnasiet.

Våra elever i årskurs 9 slutade vårterminen 2018 med, i snitt, 165 meritpoäng. De elever som inte gick på Läxhjälpen hade snitt 151 meritpoäng.

>> Sammanlagt höjde sig våra elever i årskurs 9 i snitt med 12 poäng. De elever som inte gick på Läxhjälpen hade snitt 16 meritpoäng.

ELEVUTVÄRDERING LÄSÅRET 16/17.

Varje termin genomför vi en anonym elevutvärdering, där eleverna själva får berätta vad de tycker om Läxhjälpen, vad de har lärt sig och hur vi kan bli bättre. Här presenteras ett axplock av citat och resultat från årets utvärdering.

83 % av eleverna uppger att de har fått bättre studieteknik genom Läxhjälpen

84 % av eleverna uppger att de har fått ökat självförtroende

83 % av eleverna uppger att de har fått ökad lust att studera vidare

84 % av eleverna uppger att de är nöjda med läxhjälparnas bemötande

83 % av eleverna uppger att de är nöjda med hur läxhjälparna hjälpt dem i deras studier

>> Mattematik, engelska och teknik är de ämnen som flest elever upplever ha höjt sig i.

På frågan vad eleverna som går Läxhjälpsprogrammet nu skulle tipsa de som ska börja nästa termin om, sa en elev såhär:

"Sköt dina egna läxor, läxhjälparna kan inte hjälpa er om ni själv inte vill kämpa själva och (det känns) bra med god självkänsla och självförtroende"

Så här sa två elever när de fick frågan om Läxhjälpen som helhet:

"Att jag har fått otroligt mycket hjälp och om det fortsätter på detta viset kommer jag kunna höja mig i dem flesta ämnena."

"Personligt jag har höjt mig jättemycket genom läxhjälpen, jag har aldrig gått ut från ett pass utan jag har gjort någonting som har med skolan och göra, plus man har alltid uppgifter att göra och förbättra mig där. Utan de hade jag kanske inte höjt mig eller kommit in på det gymnasiet jag vill gå på"