Музей

Ласнамяэской гимназииДобро пожаловать

на сайт виртуального музея истории Ласнамяэской гимназии города Таллинна.

В 2019 наша гимназия отмечала свой юбилей. Учителя - ветераны сообщили, что Ласнамяэская гимназия раньше была 12 средней школой. Хотелось узнать, когда же раздался первый звонок в стенах нашей гимназии, кто был тогда ее директором? Когда появилась символика гимназии, и какими традициями она славилась? Кто из выпускников стал гордостью нашей гимназии? Чтобы ответить на эти вопросы, было решено воссоздать путь развития гимназии длиной в сорок лет. Так возник проект «Урок-Перемена» (страницы школьной летописи). Руководитель проекта историк Лариса Владимировна Шишкевич обобщила собранный материал, который стал основой виртуального музея.

Виртуальный музей был создан при выполнении творческой работы учениками Ласнамяэской гимназии. Авторами являются Юрий Петроченко и Александр Шуман. На страницах виртуального музея авторы разместили только часть собранного материала. Это переходный период «От школы к современной гимназии» (1979 – 1996гг). Для авторов основная цель практической работы – показать технологические компетенции в создании сайта и наполнение его текстовыми, графическими и медиа-архивными материалами.

Tere tulemast virtuaalse muuseumi veebisaidile

Tallinna Lasnamäe Gümnaasium.

2019. aastal tähistas meie gümnaasium oma juubeliaastapäeva. Veteranõpetajad teatasid, et alguses oli Lasnamäe gümnaasiumi nimi 12. keskkool. Tahaks teada, millal meie gümnaasiumi seinte vahel helises esimene koolikell, kes oli tol ajal direktor? Millal ilmus välja gümnaasiumi sümboolika ja milliste traditsioonide poolest see kuulus oli? Kes lõpetajatest sai meie gümnaasiumi uhkuseks? Neile küsimustele vastamiseks otsustati gümnaasiumi arengutee neljakümneks aastaks taastada. Nii tekkis projekt «Õppetund-muutus» (koolikroonika leheküljed). Projekti juht, ajaloolane Larisa Vladimirovna Šiškevitš võttis kokku kogutud materjali, millest sai virtuaalse muuseumi alus. Virtuaalne muuseum loodi Lasnamäe gümnaasiumi õpilaste tehtud loometöö tulemusena. Autorid on Juri Petrotšenko ja Aleksander Šuman. Virtuaalmuuseumi lehtedele on autorid paigutanud vaid osa kogutud materjalist. See on üleminekuperiood "Koolist tänapäevase gümnaasiumini" (1979 - 1996). Autorite jaoks on praktilise töö põhieesmärk näidata tehnoloogilist pädevust veebisaidi loomisel ning koos tekstidega, koos graafiliste ja meedia arhiivimaterjalidega.


Все используемые данные согласованы. Использование предоставленных данных на сайте без согласования запрещено.

Kõik kasutatud andmed on järjepidevad. Esitatud andmete kasutamine ilma nõusolekuta on keelatud.