Dine digitale spor

Et heldagsopplegg: bør deles opp i 2 økter

Digitale spor er et uttrykk som brukes for å beskrive de sporene som legges igjen ved bruk av internett.[1] Dette er elektronisk informasjon som kan knyttes til en bruker, person, elektronisk verktøy, hendelse eller sted.[2] Det kan være sendte og mottatte e-post, opplastede bilder/videoer, diskusjoner på forum, hvilke nettsider man besøker og mer. Alt man foretar seg daglig på internett legger igjen informasjon som kan lagres og dermed benyttes av andre

Hentet fra: https://no.wikipedia.org/wiki/Digitale_spor

Introfilmer: Oppstart av temaet