Elevoppgave

Dere skal arbeide i grupper og lage en holdningsreklame rettet mot elever på 5. - 7. trinn. Målet er at elevene skal bli bevisste på hva slags spor de legger igjen på forskjellige nettsteder og apper. De skal også lære mer om hvem som får tilgang til deres personopplysninger. Sluttproduktet kan enten være en digital plakat (laget feks i pages eller i bookcreator), en reklamefilm (laget i iMovie eller Explain Everything. ) eller en tegneseriereklame laget i BookCreator. Dere kan også bruke BookCreator til å lage en tegneseriefilmreklame. Dersom dere bruker BookCreator, og skal lage en plakat, så har dere bare bilder og tekst, og dere må eksportere den til CR som PDF.

Hvordan lage reklamefilm?

Filmen skal være på maks. to - tre minutter. Målgruppen er elever i 5., 6. og 7. klasse. Filmen kan inneholde tale, og dere kan ta opp bakgrunnslyd og legge på musikk i etterkant.

Lag først et kort manus og en storyboard som viser de scenene dere vil ha med.

Gjør opptak av scenene.

Finn bakgrunnsmusikk.

Rediger filmen i et filmredigeringsverktøy og last den opp i CR som heter Dine digitale spor.

NB! Dersom dere ønsker å publisere videoen på YouTube, må musikken være rettighetsklarert, og de personene som er med i filmen, må gi sitt samtykke.

Hvordan lage en god reklamefilm


Hvordan lage en reklameplakat?

Tenk over følgende før du starter arbeidet:

· Budskap: Hvilket budskap skal du gi til ditt publikum?

· Målgruppe: Hvem skal du rette reklamen mot? ·

Hvilke argumenter vil du bruke?

· Virkemidler: Hvilke virkemidler vil du bruke for å nå publikum.

Tips til deg som skal lage en plakat:

Bruk en tydelig overskrift og stor font

Skrifttypen bør være lett å se på avstand

Bruk sterke farger for å skape et blikkfang

Husk blikkfang

Plakaten bør inneholde et kort og konsist innhold og bør være et blikkfang. Det finnes en rekke virkemidler for å få mest mulig ut av en plakat, gode eksempler på det er en god miks mellom tekst og bilder. Bruk gjerne store bokstaver og sterke farger. Husk på at du har relativt kort tid (maks 10 sekunder) til å få frem budskapet så her gjelder det å være så spisset i kommunikasjonen som mulig.

Vurderingskriterier


Budskapet/innhold må komme tydelig frem og verken poeng eller historie bør være uklart. Budskapet skal også være tilpasset målgruppen og må være tilpasset oppdraget. Kreativitet og nytenkning kan gjøre underverker så tenk gjerne utenfor boksen.

Bildeutsnitt og komposisjon er særdeles viktig i en film/reklame og dere bør ha gjennomtenkte utsnitt i en så kort film. Mange gode nærbilder er ofte nøkkelen til en god film.

• Lyd og lys er halve filmen og det bør ikke være for mye eller for lite lys. Lyden bør være god og musikken bør passe til filmen.

• Redigering vil bli vurdert. Det er da viktig å få en god naturlig flyt i klippene, unngå hakking og unaturlige hopp i tid, sted og bilde. Et svært viktig moment her er at dere er strenge på klippingen og får bort unødvendig dødtid i filmen da hvert sekund er viktig i en reklamefilm.