Mobbing på nett

Mobbing via mobiltelefon og internett

Til tross for at mobilen er det verktøyet barn og unge bruker mest, er det mobilbruken foreldrene selv oppgir at de snakker minst med barna om (Medietilsynet 2016). Med smarttelefonen oppstår nye muligheter til kommunikasjon, underholdning og læring, men medaljen har også en bakside:

Blant 9–16-åringer har om lag 1 av 4 opplevd at noen har mobbet eller oppført seg dårlig mot dem på internett eller via mobiltelefonen i løpet av det siste året. Andelen er høyest blant ungdom i alderen 15-16 år.

Videre oppgir 2 av 10 at de har blitt sinte eller lei seg fordi noen har lagt ut bilder på nettet. Her er andelen langt høyere for de eldre jentene – hele 45 % av jentene i alderen 15–16 år har hatt slike negative opplevelser, hvilket er en klar økning fra 2014 (Medietilsynet 2014, 2016). Kun 19 % av guttene i samme alder har hatt samme negative opplevelse.


Kilde: https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Oppvekst/Fritid/Barn_og_unges_mediebruk/


Diskusjon

1. Gå sammen i grupper og diskuter hvordan dere ønsker å oppføre dere mot hverandre på nett.

- Kan dere lage en definisjon på hva dere synes er mobbing?

- Bør man tåle mer i digitale medier enn ellers?

- Og er det noen grunn til at man skal kunne oppføre seg annerledes på nett enn ellers? Hvorfor/hvorfor ikke?

- Hvilke eksempler på skjult mobbing kjenner dere til?

- Diskuter hva dere kan gjøre for å forebygge uønskede hendelser på nett eller redusere digital mobbing.

Egenoppgaver: Svarene kan skrives i google dokumenter

1. Noen påstår at digitale verktøy har gjort det enklere å ødelegge for, sjikanere eller mobbe andre.

- Hva mener du?

- Er det ting du kunne ha gjort og sagt på nettet, som du aldri ville ha gjort mot noen ellers? I så fall hva?

- Hva kan DU gjøre for å unngå eller motvirke uønskede hendelser på nett?

2. Tenk tilbake på meldinger og bilder du har sendt eller mottatt fra andre.

- Kan noen av disse ha krenket andre og i så fall hvordan?

- Har du sett tilfeller på nett der du synes noen har gått over streken i måten de er på mot andre (kommentarer, lagt ut bilder eller lignende)?

- Foretok du deg noe? Hvorfor/hvorfor ikke? I så fall hva?

- Hva kan du gjøre for å unngå eller motvirke uønskede digitale hendelser.

- Har du noen gang opplevd noe ubehagelig via digitale verktøy? Hva gjorde du for å løse situasjonen? Hva kunne du eventuelt ha gjort annerledes?


Tidsbruk: ca 60 min