Informasjon til lærer

Det er viktig at du setter deg godt inn i innholdet på disse sidene slik at du leder gjennomgangen og diskusjonen.

Hoveddelen av temaet er gruppeoppgaven. Her vil du som voksen ha en veilederfunksjon. Du skal passe på at gruppene fungerer, at de jobber med oppgaven og har god progresjon slik at de blir ferdig i tide på dag 2. Husk å sette av nok tid til deling av elevproduktene på slutten av dag 2. Dere som er ansvarlig på de forskjellige klassene bør bli enige på forhånd om elevene selv kan velge hvem de skal jobbe sammen med eller om dere skal styre denne prosessen.

Jeg oppretter Classroomet "Det digitale mennesket". Her skal alle gruppene levere produktet sitt. Jeg inviterer inn de av dere som ønsker å få tilgang til alle elevproduktene.

For mer informasjon om temaet - bruk disse linkene:


Lykke til med arbeidet

Hilsen Joachim


TILBAKE