Python Turtle

Ohjelmointia Pythonilla

Ohessa on upotettuna trinket.io ympäristöstä moduuli, jonka avulla voidaan testailla "turtle"-grafiikkaa.

Ensimmäisessä ohjelmassa on valmiiksi seuraavat asiat:

 • tuotu turtle-kirjasto import turtle -komennolla
 • luotu jaska, joka on määritelty "turtleksi"
 • määritelty jaskan hahmoksi "turtle"

Turtle -kirjastossa on olemassa erilaisia komentoja, joita jaska jatkossa tottelee. Koodissa logiikka menee siten, että ensiksi kutsutaan jaska-"turtlea". Tämän jälkeen määritellään se, mitä jaska tekee.

Esim. jaska.forward(50)

Kokeile mitä kyseinen komento tekee! Ohjelma suoritetaan Run -painikkeesta.

Voit kokeilla seuraavaksi mitä kaikkea saat jaskan tekemään. Pyri löytämään seuraaviin kysymyksiin vastaukset:

 1. Kuinka suuri piirtoalue on? (Piirtoalue koostuu pikseleistä, joka toimii mittayksikkönä liikuteltaessa jaskaa.)
 2. Miten piirtoalueen koordinaatisto muodostuu (x-suunta, y-suunta)?
 3. Mihin suuntaan konna on aluksi ja miten konnan suuntaa voidaan muuttaa?

Keskeisiä peruskomentoja:

 • .left(90) - suluissa parametri, jolla määritetään kulman suuruus (asteina)
 • .right(60)
 • .back(50) - suluissa parametri, jolla määritetään siirtymisen suuruus (pikseleinä)
 • .forward(80)
 • .penup()
 • .pendown()
 • .setheading(80) - suluissa parametri, jolla määritetään suunta (asteina)
 • .goto(x,y)
 • .color("blue") - suluissa lainausmerkkien sisässä väri englanniksi
 • .stamp()

LISÄÄ KOMENTOJA JA KIRJASTOJA: trinket.io/docs/python

Tehtävät

 1. Piirrä nelikulmio
 2. Piirrä kolmio
 3. Piirrä viisikulmio
 4. Pystyisitkö tekemään edelliset lyhyemmän koodin avulla? (For -silmukka ja sen käyttäminen.)