Lainaamo

Lainaamo on Saimaan mediakeskuksen ylläpitämä palvelu, jossa kaupungin yksiköt voivat lainata toisilta yksiköiltä vähällä käytöllä olevia laitteita. Lainaamo on tarkoitettu Lappeenrannan kaupungin työntekijöille, 1. vaiheessa lainattavat laitteet ovat pääasiallisesti koulujen ja mediakeskuksen laitteita. Saimaan mediakeskus huolehtii toiminnan pyörittämisestä. Vain varhaiskasvatuksen yksiköille tarkoitetut lainattavat tavarat löytyvät täältä.

Miten lainaat

 • Täyttämällä haluan lainata -nimisen lomakkeen tai ottamalla yhteyttä suoraan laitteen yhteyshenkilöön.
 • Sovi yhteyshenkilön kanssa laitteen nouto- ja palautusaika sekä tarvittaessa käyttökoulutus.
 • Nouda laite sovitusti.
 • Jos laite on varattu, on varauksesta maininta laitteen esittelyn yhteydessä

Lainauksen ehdot

 • Tavaroiden kuljettamisesta syntyneistä kustannuksista vastaa hakijataho itse. Mediakeskus vastaa tavaroiden luetteloinnista ja luovutuksista vastaavista henkilökustannuksista.
 • Laina-aika on tavarasta riippuen 1-2 viikkoa.
 • Tavaran omistava taho voi halutessaan poistaa tavaran lainauspalvelusta.
 • Tavaran lainaava taho vastaa tavaralle aiheutuneista vahingoista.
 • Tavaran omistava taho voi halutessaan asettaa muita ehtoja lainaamiselle (esim. käyttöperehdytykseen osallistuminen)
 • Jos tavaran käyttäminen aiheuttaa erityisen paljon esim. erikoismateriaalikustannuksia, on asiasta erillinen maininta tavaran yhteydessä.

Millainen tavara sopii lainattavaksi

 • Tavara, jonka siirtäminen onnistuu helposti yhden ihmisen toimesta.
 • Omistavan yksikön käyttö on harvempaa kuin kerran kuukaudessa.
 • Lainattava tavara ei saa vaatia erillistä käyttöpätevyyttä tai erityistä turvallisuusseikkojen huomioimista (esim. käsityön koneet).