IGUALTAT DE

GÈNERE


La igualtat de gènere és quan les dones i els homes, tenen els mateixos drets. Avui en dia la desigualtat de gènere és un problema present en la societat i que afecte a moltes persones, però que és?