En que consisteix la pàgina web

Él propòsit de la pàgina web és concienciar a la societat de las desigualtats que hi ha actualment entre l’home i la dona i poder rectificar-les. com per exemple:

Les dones no cobren el mateix que un home fent el mateix treball.

signe masculíSIGNE FEMENÍ