JŪRINIŲ MAZGŲ

ABC


Šiandien tik jūrinių muziejų stendai ir senųjų knygų bei žinynų puslapiai gali supažindinti su praeitin nugrimzdusių takelažo darbų meistriškumu. Technologijų pažanga, įdiegti laivuose takelažo robotai ir mechanizmai, praktiškai pakeitė jūrininkų rankų darbą rišant virves ir lynus, švartuojant laivą, tvirtinant krovinius. Ir vis dėlto jūriniai mazgai gyvi! Uoliais senovinio amato saugotojais galima pavadinti buriuotojus ir mažųjų laivų jūrininkus.

Labiausiai jūrinių mazgų paslaptys atsiveria senuosiuose tradiciniuose burlaiviuose, kurie kupini romantikos ištroškusių keliautojų vis dar skrodžia jūras ir vandenynus. Šie jūrininkai yra tikri virvių pynimo virtuozai, sugebantys akiai nepastebimu greičiu sumegzti mazgus, kilpas, pynes, ir kitus nuostabius dalykus. Šiuolaikiniai jaunieji jūrininkai nė neįtaria, kokio meistriškumo reikėjo jų pirmeivių darbui!

Takelažo darbų tradicija tęsis tik dalijantis žiniomis ir meistryste, todėl Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje būsimiesiems jūrininkams perduodamos jūrinės tradicijos, irklavimo, buriavimo ir mažųjų laivų valdymo patirtis.

Šiame elektroniniame leidinyje iš viso pateikiame 11 populiariausių ir dažniausiai naudojamų jūrinių mazgų apibūdinimus bei gyvu vaizdu iliustruotus jų rišimo būdus. Tikimės, kad šis šiuolaikinėmis techninėmis priemonėmis parengtas leidinys daugeliui jaunų ir vyresnių žmonių padės įminti mįslę, kaip sumegzti gražius, o svarbiausia – patikimus mazgus, kurie nepaves net kritinėje situacijoje. Pagrindinis jūros mazgo pranašumas yra patikimumas ir atrišimo paprastumas. Tačiau reikia atminti, kad kiekvienas mazgas gerai tinka tik tam tikroje „savo vietoje“: todėl būtina ne tik išmokti megzti pagrindinius mazgus, bet ir išsiaiškinti, kada ir kur juos galima tinkamai panaudoti!

Paminėjome burlaivius, jachtas, mažuosius laivus, tačiau jūrinių mazgų žinios būtinos ne tik šias priemones valdantiems žmonėms. Bet kurio laivo išplaukimas ir atplaukimas prasideda ir baigiasi švartovų atlaisvinimu arba užtvirtinimu, o tam juk būtinos jūrinių mazgų rišimo žinios.

Sveiki atvykę į nuostabų jūrinių mazgų pasaulį!
Projektas dalinai finansuojamas Klaipėdos miesto savivaldybės.