กาวิละมินิมาราธอน

ประจำปี 2562

วันแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562

ปล่อยตัวเวลา 06:00น.

ระยะทางวิ่ง : มินิมาราธอน 10.2 กม. FUNRUN 7 กม.

รับเสื้อและ bib วันที่ 1 - 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00-18:00น. ที่ห้องอำนวยการ อาคาร 2

ขยายเวลารับสมัครออนไลน์

ถึง 27 มิถุนายน 2562

แล้วกรอกใบสมัคร

............................................................


ค่าสมัคร 350 บาท

*** รับเสื้อและเหรียญ ***

หมายเลขบัญชีในการชำระค่าสมัครแข่งขัน

(Account Details for Application Fee Payment):

ธนาคาร (Bank): กรุงไทย (Krungthai)

ชื่อบัญชี (Account Name): โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (Kawila Wittayalai School)

เลขบัญชี (Account No.): 786-0-23670-2

ประเภทบัญชี (Account Type): ออมทรัพย์ (Savings)

สาขา (Branch): บิ๊กซีเชียงใหม่ (Big C, Chiang Mai)

ตรวจสอบผลการสมัคร

Regis

การให้บริการและอำนวยความสะดวก

  • บริการรับฝากสิ่งของ ณ บริเวณที่จัดการแข่งขัน
  • บริการน้ำดื่มตามเส้นทางของการแข่งขัน
  • บริการอาหารว่าง ข้าวต้ม กาแฟ ฟรี
  • มีหน่วยพยาบาล - รถพยาบาลเคลื่อนที่ตลอดเส้นทางการแข่งขัน
  • ที่จอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
  • มีเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ปลอดภัย ตลอดเส้นทางการแข่งขัน

***มีบริการที่พัก ***