ยินดีต้อนรับ

ศูนย์การเรียนรู้วิถีพอเพียง กลุ่มสาระการงานอาชีพ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม อำเภอเพ็ญ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จังหวัดอุดรธานี เบอร์โทร 086-8527825(ครูนุ)

"ท่านมาเราดีใจ" เรียนเชิญมาเยี่ยมชม ปักหมุดเลยจร้า