OBČANSKÁ SOUNÁLEŽITOST p.h.

Začněme tvořit jiný svět, nejprve v našich srdcích, pak hlavách a pak fyzicky.

Buďme změnou každý sám a všichni společně.

Hnutí Občanská sounáležitost si vzalo za cíl být koordinátorem společenské proměny. Vyhledáváme a propojujeme probuzené lidi. Chceme, aby o sobě vzájemně věděli a sjednotili se ve svém postupu. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je vytvoření ALIANCE pro transformaci České republiky, tj. kulatého stolu občanských iniciativ a hnutí. Přejeme-li si změnu poměrů, tak nestačí chtít, ale je třeba ji udělat.

CÍLE PROJEKTU

Naším cílem není přesvědčovat lidi, ani jim říkat, jak mají žít.

Každý člověk jde svým tempem k uvědomění čemu věnuje pozornost a energii - a tím tvořit realitu.

POLITIKA JAKO VYJÁDŘENÍ

VŮLE OBČANŮ

dynamický program realizace

nové společenské dohody

TRANSPARENTNÍ ROZHODOVÁNÍ

KULATÝMI STOLY

hnutí jako transformační

nástroj v PSP ČR

OBČANY SCHVALOVANÍ

POLITIKOVÉ

sociální síť

politici & občané


ZAKLADNÍ DOKUMENTY KE STAŽENÍ


INICIÁTOREM PROJEKTU

Kulatý Stůl ČR si klade za cíl vytvořit celospolečenskou diskuzi napříč všemi skupinami obyvatel.

Výsledky z této diskuze následně promítneme do volebního programu.

Společně táhneme za jeden provaz!

www.kulaty-stul.cz

POUŽITÍ STARTOVACÍCH ZDROJŮ PRO KULATÝ STŮL ČR

[1]

ověření nakolik technika kulatých stolů řeší skutečné potřeby občanů

[2]

expertní analýzy jako podklad transformačního volebního programu

[3]

metodika proměny výstupů z kulatých stolů na strategické cíle Programu Proměny ČR

V úvodní fázi jsou prostředky akumulovány

přes iniciátory založenou a vedenou neziskovou organizaci

Place for People z.s.

a transparentní účet

2101656235/2010

MOŽNOSTI SAMOFINCOVÁNÍ

[1]

publikace o potřebách lidí a jejich motivacích k soběstačnosti

[2]

uhradí se formou příspěvků za získané hlasy ve volbách

[3]

dobrovolné dary


KONTAKTNÍ ÚDAJE

Politické hnutí OBČANSKÁ SOUNÁLEŽITOST

Registrováno 14.1.2013 pro č.j. MV-146804-4/VS-2012

IČ: 714 43 517 u Ministerstva vnitra ČR

Předseda: Václav Vorel

Sídlo: Plzeň, Heyrovského 42, PSČ 301 00

(adresa bydliště, kancelář zatím nezprovozněna)

E-mail: plzensky.dispecink@viaoptima.cz

Kontakt na přípravný výbor Aliance pro transformaci České republiky: aliance@viaoptima.cz


BANKOVNÍ ÚČTY

Jako variabilní symbol u všech účtů použijte vaše PSČ. Do zprávy pro příjemce prosíme uveďte vaši obec či město.

Bankovní účet pro dárce a podporovatele, kteří si nepřejí být zveřejněni, ale budou řádně vedeni v povinném vyúčtování v roční zprávě o činnosti.

2500376804/2010

TRANSPARENTNÍ ÚČET pro ostatní dárce a podporovatele.

2700456497/2010

Transparentní pro příspěvky od státu.

2801252848/2010

Běžný účet pro zaměstnanecké záležitosti a členské příspěvky.

2501252854/2010