PŘEDSTAVUJEME SVOBODNOU ODPOVĚDNOU VOLBU OBČANŮ

Za 28 let existence ČR je zřejmé, že zastupitelská demokracie se čím dál více vzdaluje od samotných občanů. Proto je potřeba nastavit jiný model demokracie - demokracii participativní. Jinými slovy, v dnešní době existují takové komunikační prostředky, které by měly občanům umožňovat přímo ovlivnit rozhodování svých zastupitelů.

Občanská sounáležitost je tu pro všechny slušné, poctivé a odvážné lidi, kteří touží a chtějí navrátit moc do těch správných rukou. Pojďme si od našich mocipánů společně vzít zpět to, co nám po právu patří - svobodnou volbu a odpovědnost za naše životy!

JAK CHÁPEME POLITIKU

Současný politický systém chce z občanů dostat maximum energie, výkonu a peněz. Vše to skrý za vzletná slova o demokracii a humanismu. Realita je ale jiná... rozmáhá se čím dál horší diktát shora dolů. Již nežijeme v demokratickém právním státu.

Komu to ve výsledku prospívá a kdo je ve skutečnosti stát?

Proč nikdo nepracuje na inovaci politického systému?

My politiku chápeme jako nástroj nalézání shody s obyvateli země. Nástroj, který promítá vůli občanů a jejich představy o správě věcí společných. Cílem naší politiky je vytváření podmínek pro šťastný a naplněný život všech slušných a poctivých občanů. A zároveň nastavení hranic těm, kteří pouze parazitují na druhých.

Je třeba upřednostnit zdravý rozum před ideologiemi!

Chceme vyvažovat míru práv a odpovědnosti občanů.

STÁT JSME MY - OBČANÉ!

(alespoň to říká Ústava ČR)

POSLÁNÍ OBČANSKÉ SOUNÁLEŽITOSTI

Politické hnutí Občanská sounáležitost si vzalo za poslání být politickým nástrojem naplnění Evoluční proměny ČR. Ruku v ruce s občany naší země chceme změnit východiska pro řešení situací ve společnosti.

Toho dosáhneme tím, že umožníme samotným občanům zvolit si míru spolurozhodování (participace) na správě věcí veřejných a dalším směřování ČR.

Chceme zajistit, aby zákony umožňovaly občanům např. prostřednictvím referenda rozhodovat o zásadních otázkách ve společnosti, jako třeba o:

 • míře zapojení ČR do mezinárodních struktur - typu EU, NATO, WHO atp.

 • charakteru společensko-ekonomického uspořádání státu - tj. jestli chceme být demokracie, monarchie, autoritářský systém atp.

 • nakládání s bohatstvím země - nerostným, přírodním, kulturním atp.

Chceme zajistit zakotvení základních lidských práv a svobod všech občanů přímo do Ústavy ČR. Shodnout se na lidských morálních hodnotách, na kterých budeme stavět společnou budoucnost našeho státu.

I.

HOVOŘÍME S OBČANY O TOM, CO JE TRÁPÍ A JAKÉ MAJÍ POTŘEBY

 • komunikujeme u kulatých stolů

 • na základě odborných posouzení dané problematiky vytváříme návrhy řešení

 • podporujeme vzdělanost a její praktickou aplikaci v životě

II.

SPOLEČNĚ S OBČANY NACHÁZÍME FORMY ŘEŠENÍ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

 • rozvíjíme potenciál občanů a subjektů v Centrech podpory soběstačnosti

 • transparentně provazujeme požadavky měst a obcí s lokálními podnikatelskými subjekty

III.

VYTVÁŘÍME SPOLU S VÁMI PROSTŘEDÍ PRO POCTIVOU A TVOŘIVOU PRÁCI

 • v rámci společné Evoluční dohody definujme naše národní zájmy

 • odstraňme zákony, které omezují svobodu občanů a principy volného trhu

 • vytvářejme rovnocenné vztahy s ostatními národy

JSME (R)EVOLUČNÍ POLITICKÉ HNUTÍ

INÁŠÍME EVOLUČNÍ PROGRAM S REVOLUČNÍ MYŠLENKOU

Umožňujeme, aby se mohlo ve prospěch občanů zhodnotit to nejlepší z myšlení pravicových i levicových politických přístupů. Vyjadřujeme vůli občanské společnosti v duchu občanských, regionálních i národních zájmů. To vše zakládáme na respektování principů a zákonitostí přírody.

NÁŠ PROGRAM STAVÍME S VÁMI NA SPOLEČNÝCH HODNOTÁCH!

CO CHCEME SPOLEČNĚ S VÁMI UDĚLAT

PŘED VOLBAMI

 • spojit občanské a politické síly

 • sestavit kandidátky do voleb

 • vyhlásit reparát roku 1989

 • zahájení akce "Pošli to dál!"

 • zajistit si spravedlivé volby

 • uspořádat si volby nanečisto

PO VOLBÁCH

 • změnit pravidla demokracie v ČR

 • vytvořit Evoluční dohodu

 • naplňovat vůli občanů země

 • obnovit ekonomickou stabilitu ČR

 • obnovit bezpečnou suverénní ČR

 • audit státu po 28 letech existence ČR

NECHCEME ZA VÁS ROZHODOVAT, JAK A PODLE ČEHO MÁTE ŽÍT

Uvědomujeme si, že současná ministerstva a jejich náplň dlouhodobě nereflektují potřeby lidí. Stát se čím dál více jeví jako technokratická instituce, která občany předhazuje napospas byrokracii. Zkrátka a dobře, žijeme v době "byrokní".

Proto se opíráme o těchto 12 oblastí života, které chceme s vaší občanskou podporou uvést do praxe. Postavme (nejenom) státní instituce podle toho, jaký je skuteč život člověka.

ROZHODUJME SPOLU VE VŠECH OBLASTECH ŽIVOTA

BEZPEČNOST

SPRAVEDLNOST

INFORMOVANOST

VZDĚLÁVÁNÍ

PROSTŘEDÍ

SPOLEČNOST

SOBĚSTAČNOST

DOPRAVA

VÝROBA

HOSPODAŘENÍ

KULTURA

METAFYZIKA

OPÍRÁME SE O HODNOTY PŘIROZENOSTI ŽIVOTA

NAPLŇUJEME VIZI NOVÉ SPOLEČNOSTI

Občanská sounáležitost je pouze politickým nástrojem vyjádření vůle občanů - v rámci vize nové společnosti, založené na kvalitní komunikaci, efektivní spolupráci a moudrém rozhodování.

ZAKLADATEL A PŘEDSEDA HNUTÍ

Václav Vorel (*1959)

předseda

PÁR SLOV O MĚ:

Narodil jsem se v Rokycanech, dětství jsem prožil ve Spáleném Poříčí a vystudoval Střední průmyslovou školu stavební v Plzni - obor vodohospodářský.

Skoro 30 let se zabývám strategickým a změnovým poradenstvím ve firmách. Od roku 2007 jsem občansky a politicky aktivní.

Využívám zkušeností nabytých během přímé účasti na změnách v roce 1989. Moc dobře si uvědomuji, že nyní máme podobnou příležitost udělat skutečnou společenskou proměnu ve prospěch většiny obyvatel.

NEČEKEJME NA TO, AŽ ZA NÁS NĚKDO ROZHODNE

ZVOLME SEBE - SLUŠNÉ A POCTIVÉ OBČANY ČR

Také vás nebaví současný politický režim a chcete být součástí celospolečenské proměny v ČR. Staňte se také spolu-tvůrcem!